Bra att veta om LEKO

Utevistelse

Vi tycker att det är viktigt med utevistelse för barnen. På förmiddagarna går vi till närliggande parklekar och på tisdagar går vi på utflykt med matsäck. Ibland är vi på vår gård, som uppskattas mycket av barnen. Där finns sandlåda, cyklar och plats för boll- och vattenlek. Tillsammans med föräldrar planerar vi utflykter och aktiviteter som musei- och teaterbesök.

Lek och lärande

På Leko ser vi att barnen lär sig när de leker. De olika lekarna och aktviteterna innehåller många möjligheter till att räkna, konstruera, sortera, reflektera, utöka ordförråd och samarbeta.

Barnens inflytande

På Leko finns leksaker och material i barnens höjd. Bygglek, matematik, språk, naturkunskap, skapande och roll-lek finns i olika hörnor och barnen kan välja lekar själva utifrån egna intressen.

Vårdnadshavares inflytande

Vi bjuder in till ett utvecklingssamtal en gång per år där vi tillsammans ser på barnets trivsel, intressen, utveckling och lärande. Alla vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte en gång per år. Vårdnadshavarna är alltid välkomna att förmedla tankar eller synpunkter kring verksamheten.

Maten

Vi tar emot catering, med garanterat svenskt kött och kyckling, och ibland lagar vi maten själva. Föräldrar är alltid välkomna att komma till förskolan och laga mat och medverka i verksamheten. En dag i veckan har vi utflykt med matsäck.

Öppettider

Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30, enligt Stockholm stads riktlinjer (länk).

Börja på Leko

Kom gärna och besök oss. Vi har öppet hus varje termin. Du ställer ditt barn i vår kö via vår sida hos Stockholm stad. Vi hanterar vår egen kö i enlighet med Stockholms Stads riktlinjer (”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad”, diarienummer 140-1087/2016). Köordning: 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan. 2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går fore yngre.

Inskolning

I samförstånd med föräldrar tillämpar vi tre dagars inskolning. Barnet får då lära känna förskolans miljö tillsammans med föräldern, under tre på varandra följande dagar mellan klockan 09:00-14:00. Dag fyra lämnas barnet till förskolan om inte andra överenskommelser görs mellan föräldrar och ansvariga pedagoger. Inskolning följs upp med samtal efter inskolningstidens slut.

Klagomålshantering

Vi ser all återkoppling angående verksamheten som en möjlighet till förbättring. Följande dokument beskriver vår klagomålshantering (länk).

Om Leko

Förskolan Leko startade 1989. Våra lokaler ligger centralt vid Jarlaplan på Rehnsgatan 3, Vasastan/Östermalm, nära till några av Stockholms fina parker och grönområden. Leko är en trygg förskola med erfarna pedagoger. Förskolan har 25 platser för barn i åldrarna 1-5 år. Vi är två förskollärare och tre barnskötare. På Leko arbetar vi efter läroplanen i en trygg, rolig och lärande miljö.

Förskolan Leko drivs som ett föräldrakooperativ i ekonomisk förening. Styrelsen består av föräldrarepresentanter som väljs på årsstämman. Varje medlem uppmuntras därför att aktivt verka för föreningens bästa (t.ex. genom att ingå i arbetsgrupper, inneha förtroendeuppdrag samt att delta i vissa gemensamma aktiviteter). Det finns däremot inga krav på arbetsinsatser i det dagliga arbetet, men du är välkommen att vara delaktig i verksamheten och samverka med personalen för en bra, rolig och lärande förskola för barnen på Leko.

Vi som arbetar på Leko

Jennie

Barnskötare

Nina

Förskollärare

Emma

Barnskötare

Anna

Barnskötare

Frida

Förskollärare

Lena L.Sandberg

Rektor / Förskollärare
Vi är utbildade i hjärt och lungräddning för barn (mer information)

Referenser