30 augusti, 2016

Sjukdom och hygien


toys

Vad vi gör på förskolan:

 • vi är ute mycket med barnen
 • vi har god och nyttig mat på förskolan
 • vi är alltid noga med hygien vid blöjbyten
 • vi ytdesinficerar skötbord dagligen
 • vi tvättar ofta våra händer och vi använder handsprit
 • barnen tvättar händer före måltid
 • barnen tvättar händer när de kommer på morgonen

Vad kan föräldrar göra:

 • låta barnen stanna hemma när de är sjuka (se regler vid sjukdom nedan)
 • skicka med varma och tåliga kläder för att underlätta en bra utevistelse

Lekos regler vid sjukdom:

För att ha så friska barn som möjligt på förskolan och undvika smittspridning har vi tagit beslut att följande regler gäller när barnen är sjuka:

 • Magsjuka barn ska vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén och ska ha återfått sin normala aptit innan barnet kommer tillbaka till verksamheten. Även syskon bör vara hemma vid magsjuka.
 • Vid förkylning ska barnet vara hemma om allmäntillståndet är nedsatt, ögoninflammation, såriga utslag eller har mycket hosta.
 • Vid feber ska barnet vara hemma. Samt vara hemma 24 feberfria timmar innan man kommer tillbaka till förskolan. Även här gäller Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Barn som ringts hem på grund av sjukdom ska alltid vara hemma dagen efter.

Om vi alla hjälps åt så får vi mycket friskare barn och förhindrar att smittor sprids.